top of page

Хөрш нүднүүд:

Хүснэгт, хөлөг дээрх хөрш нүднүүд гэж ерөнхий талтай (аль нэг талаараа нийлсэн) нүднүүдийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл мөр, баганын дагуу яг зэрэгцэн байрласан нүднүүдийг хөрш гэнэ. Тухайн бодлогод тусгайлан зааж өгөөгүй бол диагоналийн дагуу буюу оройгоороо нийлсэн нүднүүдийг хөрш гэж үзэхгүй.

Хөрш нүднүүд.png
WPF official logo.png

Албан ёсны гишүүн

IQ center logo.png

Паззл нэмэх

Файл сонгох
bottom of page