top of page

Шугам зурах:

Олон төрлийн паззлуудад хөлөг, хүснэгт дээр шугам зурах даалгавартай байдаг. Тухайлбал, Слидерлинк паззлын хувьд зураасын дагуу шугам зурах ёстой байдаг бол Масюу паззлд хүснэгтийн нүднүүдийн төвийг холбох хэрэгтэй болдог.

Баруун талын зурагт нэгэн ижил нүдийг ашигласан хоёр замыг
дүрсэлжээ. Шугам, зам зурах даалгавартай ихэнх паззлын хувьд энэ
мэт нэг нүдийг нэгээс олон ашигласан шийдлүүдийг зөвшөөрдөггүй.

Шугам зурах.png
WPF official logo.png

Албан ёсны гишүүн

IQ center logo.png

Паззл нэмэх

Файл сонгох
bottom of page