top of page

Битүү /гогцоо/ зам:

Энэ нь хаалттай, гогцоо зам үүсгэх хоорондоо холбогдсон хэрчмүүд юм.
Өөрөөр хэлбэл задгай хэсэг байхгүй, хоёр болон түүнээс дээш тооны тусдаа гогцоо замууд байхгүй гэсэн үг.

WPF official logo.png

Албан ёсны гишүүн

IQ center logo.png

Паззл нэмэх

Файл сонгох
bottom of page