top of page

Могой:

Энэ нь хүснэгтийн зөвхөн хөрш нүднүүдийг дамжин явдаг замыг олох таавар.

Могой паззлд могойн бие нь өөртөө “хүрэхгүй” байхыг шаарддаг. Энэ нь хоёр хөрш нүдийг могойн бие болгож байгаа бол тэдгээрийг хооронд нь шууд холбох ёстой, харин оройгоороо (диагоналийн хувьд) хөрш хоёр нүд могойд ашиглагдах бол эдгээрийг ямар нэгэн ухралт хийлгүйгээр хөрш нүднүүдийг дамжин холбодог байх ёстой гэсэн үг.

 

Дараах хоёр зам хоёулаа өөртөө хүрч байна.

Могой.png
WPF official logo.png

Албан ёсны гишүүн

IQ center logo.png

Паззл нэмэх

Файл сонгох
bottom of page