top of page

Талаараа холбогдсон нүднүүд:

Зөвхөн талуудаараа хоорондоо холбогдсон бүлэг нүднүүд юм. Өөрөөр хэлбэл эдгээрийн аль ч хоёр нүдийг холбосон тэгш өнцөгт зам (ташуулдаж буюу диагоналийн дагуу шилжээгүй) олддог байна.

Хажуугийн хүснэгтэд талаараа холбогдсон нүднүүдийг хар өнгөөр буджээ. ‘А’ үсгээр тэмдэглэсэн нүдийг хасвал үлдсэн хар нүднүүд нь талаараа холбогдсон байж чадахгүй.

Талаараа холбогдсон нүднүүд.png
WPF official logo.png

Албан ёсны гишүүн

IQ center logo.png

Паззл нэмэх

Файл сонгох
bottom of page