top of page

Муж:

Хүснэгт, хөлөг дээрх хоорондоо холбогдсон хэд хэдэн нүд.

Зарим паззлын хувьд мужууд дотроо нүхтэй (хөндий) байж болно.

WPF official logo.png

Албан ёсны гишүүн

IQ center logo.png

Паззл нэмэх

Файл сонгох
bottom of page