top of page

Дүрсүүд:

Хөлөг, хүснэгтийн нүднүүдийг (квадрат, 6 өнцөгт гэх мэт) холбон дүрс үүсгэх, байрлуулах паззлууд түгээмэл таардаг. “Тетромино”, “Пентомино” зэрэг нийтэд түгсэн дүрсүүдийг ашиглах нь их.

WPF official logo.png

Албан ёсны гишүүн

IQ center logo.png

Паззл нэмэх

Файл сонгох
bottom of page