top of page

Талбай/Хэмжээ:

Муж, дүрсийн талбай буюу хэмжээ гэдгээр ихэвчлэн тухайн дүрс хэдэн нүднээс бүрдэж байгааг тэмдэглэдэг. Хоосон нүх, хөндийг үүнд оруулж тооцдоггүй.

WPF official logo.png

Албан ёсны гишүүн

IQ center logo.png

Паззл нэмэх

Файл сонгох
bottom of page