top of page

Ижил/адил дүрсүүд:

Эргүүлэлтээр бие биедээ шилждэг хоёр муж, дүрсийг ойлгоно. Тусгайлан зааж өгөөгүй бол толин ойлтоор бие биедээ шилждэг дүрсүүдийг ижил гэж тооцдоггүй.

WPF official logo.png

Албан ёсны гишүүн

IQ center logo.png

Паззл нэмэх

Файл сонгох
bottom of page