top of page

Тетромино:

Дөрвөн квадратаас бүрдэх дараах дүрсүүд. Тетрис тоглоомын дүрс ч гэж нэрлэх нь бий.

Тетромино.png
WPF official logo.png

Албан ёсны гишүүн

IQ center logo.png

Паззл нэмэх

Файл сонгох
bottom of page