top of page

Пентомино:

Таван квадратаас бүрдэх дараах 12 дүрсийг пентоминонууд гэдэг. Хэлбэрт нь тохирсон англи үсгүүдээр тэмдэглэх нь бий.

Пентомино.png
WPF official logo.png

Албан ёсны гишүүн

IQ center logo.png

Паззл нэмэх

Файл сонгох
bottom of page